Zásady spracúvania osobných údajov

Je našim prioritným záujmom sprostredkovať vám, čo najviac informácií zo sveta psíkov a ich priateľov 🙂
Ochrana vášho súkromia pri spracovávaní osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá, aby ste sa cítili vždy s nami bezpečne a príjemne.

Kto je správca?
Sme občianske združenie Pes sympaťák, so sídlom Dopravná 4, Bratislava 831 06, IČO: 42138957, DIČ: 2022770244, registrované na Ministerstve vnútra, číslo spisu VVS/1-900/90-33515, ktoré prevádzkuje webovú stránku www.pessympatak.sk. Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, tj. určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané, ako dlho a za akým účelom.

Rozsah získavania a spracovania osobných údajov 
Pri návšteve našich webových stránok zaznamenajú naše webové servery štandartným spôsobom IP adresu, ktorá vám bola pridelená vašim poskytovateľom internetu, z akých stránok ste nás navštívili, čo vás zaujímalo a pod. Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov :

vedenie účtovníctva
Ak ste našim zákazníkom, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

Marketing – zasielanie newsletterov
Vaše osobné údaje (e-mail), na čo klikáte v našich e-mailoch a kedy ich najčastejšie otvárate využívame za účelom priameho marketingu – zasielanie obchodných oznámení. Ak ste našim zákazníkom, robíme tak z oprávneného záujmu, lebo dôvodne predpokladáme, že vás naše novinky a ponuky zaujímajú, a to po dobu 10 rokov od posledného potvrdenia súhlasu. Ak nie ste našim zákazníkom, zasielame vám newslettre a informačné správy len na základe vášho súhlasu, po dobu 5 rokov od udelenia. V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.

Pokročilý marketing na základe súhlasu
Iba na základe vášho súhlasu vám môžeme zasielať tiež tematicky príbuzné ponuky tretích strán alebo využiť e-mailovú adresu napr. na remarketingové a zacielenie reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 rokov, od udelenia posledného súhlasu. Ten je možné samozrejme kedykoľvek odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.

cookies
Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte, a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies na meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok a reklamných prvkov považujeme ako svoj oprávnený záujem správcu, lebo veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby a obsah na webe.

Na našich webstránkach používame analytické štatistické nástroje google analytics .

Naše webové stránky môžete prezerať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete vo svojom internetovom prehliadači zakázať.

Vaše údaje, ktoré sme uviedli vyššie, môžeme ďalej spracúvať taktiež vtedy, ak nám dáte na to dobrovoľný a informovaný súhlas v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Používanie webstránky pessympatak.sk nie je nikdy viazané na poskytnutie súhlasu. Ale môžeme vám za to ponúknuť nejaký bonus. Súhlas bude mať v takom prípade najčastejšie formu zaškrtávacieho políčka, potvrdenie e-mailu alebo nám ho udelíte aktívnym krokom vyžadovaným v e-maile.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov
Chránime osobné údaje v primeranej miere pomocou technológií, ktoré zodpovedajú aktuálnemu stupňu technického rozvoja. Chránime ich, ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a dodržiavame technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitie, poškodenie alebo zničenie vašich osobných údajov.

Odovzdanie osobných údajov tretím osobám
Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zabezpečiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta dostatočne ochrániť a na dané spracovanie sa špecializujú.

Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem a služieb:
SmartSelling a.s. (SmartEmailing) – aplikácia pre komunikáciu
Facebook – FB pixel
Google – Google Analytics 
Mgr.Oľga Venczelováč.ŽR:102-25570 – účtovná firma
 

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie či spracovateľa. Sľubujeme vám však, že v takomto prípade pri výbere budeme na spracovateľa klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

Odovzdávanie dát mimo Európskej únie
Dáta spracovávame výhradne v EÚ alebo v krajinách, ktoré zaisťujú vyžadovanú úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov
V súvislosti s ochranou osobných údajov máte k dispozícii rôzne práva. Ak budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: info @ pessympatak.sk alebo cez kontaktný formulár.

Máte právo na informácie, ktoré je splnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup k osobným údajom nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme v lehote 30 dní, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo.

Ak sa u vás niečo zmení alebo zistíte že akékoľvek vaše osobné údaje sú neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame vaše údaje chybne, myslíte si že vykonávame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje vymazať alebo ak ste vzniesli námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania (napr. odhlásením sa z newsletteru obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení).

Právo na prenositeľnosť
Ak by ste chceli svoje údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup, len s tým rozdielom, že vám informácie dodáme v strojovo čitateľnej forme. K tomuto úkonu potrebujeme aspoň 30 dní.

Právo na vymazanie (byť zabudnutý)
Vašim ďalším právom je právo na vymazanie (byť zabudnutý). Nechceme na vás zabudnúť, ale ak si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje z nášho systému aj zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na zabezpečenie práva na výmaz potrebujeme 180 dní.

V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, a napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady a faktúry počas lehoty stanovenej zákonom. V tomto prípade teda vymažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončenie výmazu vás budeme informovať na e-mail.

Sťažnosť na úrade na ochranu osobných údajov
Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi, ak najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných oznámení
E-maily s inšpiráciou, články, produkty či ponuky naše ponuky alebo súvisiace ponuky tretích strán vám zasielame, ak ste náš zákazník, na základe nášho oprávneného záujmu. Ak zákazníkom ešte nie ste, posielame vám ich len na základe vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber našich e-mailov stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.

Mlčanlivosť
Neposkytujeme vaše údaje tretím stranám. Je našou povinnosťou zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení akýchkoľvek záväzných vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje poskytnuté žiadnej inej tretej strane.

Odovzdanie vašich osobných údajov štátnym organizáciám môže byť len na základe zákona alebo právoplatných úradných či súdnych rozhodnutí v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Kontaktné údaje 
Ak sa na nás budete chcieť v priebehu spracovávania osobných údajov obrátiť, môžete nás kontaktovať na tel. čísle +421 915 571 388 alebo cez e-mail: info @ pessympatak.sk.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25.5.2018.